Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü3 Şubat 2010 - 10:47, Çarşamba

Erenler sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizmle ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.
 • Erenler sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizmle ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.
 • Bölgedeki eğitim ve öğrenim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak.
 • Bölgedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak, eşya, v.b. yardımlarda bulunmak.
 • Bölgedeki vatandaşlara hobi, eğitim ve spor branşlarında kurslar düzenlemek.
 • Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak.
 • Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak. Bu festival ve şenlikler için bölgedeki mekânları park ve kültür merkezlerini kullanmak.
 • Eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek.
 • Gençlik Merkeziyle gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak.
 • Bölgede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak
 • Sportif faaliyetlerde bulunmak, Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın sportif faaliyetlere katılımını sağlamak. Gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek. Düzenlenen yarışma ve turnuvalara katılmak.
 • Milletimize mâl olan milli ve edebi şahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek.
 • Faaliyet konuları ile ilgili tanıtımları yapmak ve yaptırmak.
 • Müdürlüğe ait demirbaş malzemelerin sayımını yapmak ve kayıtlarını tutmak.
 • Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapmak, zimmet defteri tutmak.
 • Başkanlık makamınca talep olunan, Kültür ve sosyal ilişkiler müdürlüğünün görev alanına giren diğer iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

 

Diğer Haberler

Tarih : 2 Haziran 2011 - 16:47, Perşembe

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çevre temizliği ve genel temizlik çalışmalarını yapmak. Belediye sınırları içindeki okul ve resmi dairelerin çöplerini toplamak. İlçenin muhtelif yerlerinden moloz, dolgu ve külleri toplamak.

Tarih : 4 Mart 2010 - 21:29, Perşembe

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak. İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek. Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak.

Tarih : 4 Mart 2010 - 20:42, Perşembe

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:33, Çarşamba

Zabıta Müdürlüğü

İlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:15, Çarşamba

Sağlık Polikliniği

Hükümetimizin yapmış olduğu Sağlık reformu çerçeve-sinde SSK ve Bağkur'luya bakma yetkisi verilmediği için şuan sadece Kurum tabibi ile birlikte Diş Hekimimiz hizmet sunmaktadır.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:02, Çarşamba

Park ve Bahçeler

Göreve geldiğimizde toplam 9 olan çocuk parkı sayısı tamamı yeni ve modern gruplardan oluşması kaydıyla 149'a çıkarılmış ve yine tamamına yakınının peyzaj ve ağaçlandırması çalışmaları...

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:57, Çarşamba

Fen İşleri Müdürlüğü

Tüm alt yapı tesislerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak. Meydanlar açmak Sosyal ve kültürel faaliyetler için binalar yapmak Sağlık binaları yapmak Ticari faaliyetler için binalar yapmak

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:48, Çarşamba

Nikah İşlemleri