Fen İşleri Müdürlüğü3 Şubat 2010 - 11:57, Çarşamba

Tüm alt yapı tesislerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak. Meydanlar açmak Sosyal ve kültürel faaliyetler için binalar yapmak Sağlık binaları yapmak Ticari faaliyetler için binalar yapmak

Fen İşleri Müdürlüğü : 

Ø Tüm alt yapı tesislerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak

Ø Meydanlar açmak

Ø Sosyal ve kültürel faaliyetler için binalar yapmak

Ø Sağlık binaları yapmak

Ø Ticari faaliyetler için binalar yapmak

Ø Hizmet binaları yapmak

Ø Kötü hava koşullarında kar, buz gibi konularda mücadele ederek, halkın ulaşımını kolaylaştırmak

Ø İhalelerin hazırlanmasını, kontrollerini ve kabullerini yapmak

Ø Park alanları açmak

Ø Bahçeler, mesire alanları açmak

Ø Dinlenme ve oyun alanları açmak

Ø Yeşil alanların tanzim çalışmalarını yapmak

Ø Belediye ihtiyacı araçların tespiti ile alımlarını gerçekleştirmek

Ø İş makinelerini çalıştırmak

Ø Ekonomik ömrünü dolduran araçların hurdaya ayrılması ve kayıt silme işlemlerini yapmak

Ø Her türlü yol, park, bahçe, alt ve üst yapı imalat malzemelerini almak, depolamak, kullanmak, sarf işlemlerini yerine getirmek

Ø Atölye işlerini yürütmek

Ø Şantiye işlerini yürütmek

Ø Yıkım yapmak ve yaptırmak

Ø Yıllık bütçesini ve yatırım planlarını hazırlamak

Ø Sorumluluk sahasında her türlü Bayındırlık faaliyetlerini denetlemek

Ø Hizmet içi eğitimi ve kurslar kanalı ile personeli eğitmek

 

Diğer Haberler

Tarih : 2 Haziran 2011 - 16:47, Perşembe

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çevre temizliği ve genel temizlik çalışmalarını yapmak. Belediye sınırları içindeki okul ve resmi dairelerin çöplerini toplamak. İlçenin muhtelif yerlerinden moloz, dolgu ve külleri toplamak.

Tarih : 4 Mart 2010 - 21:29, Perşembe

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak. İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek. Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak.

Tarih : 4 Mart 2010 - 20:42, Perşembe

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:33, Çarşamba

Zabıta Müdürlüğü

İlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:15, Çarşamba

Sağlık Polikliniği

Hükümetimizin yapmış olduğu Sağlık reformu çerçeve-sinde SSK ve Bağkur'luya bakma yetkisi verilmediği için şuan sadece Kurum tabibi ile birlikte Diş Hekimimiz hizmet sunmaktadır.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:02, Çarşamba

Park ve Bahçeler

Göreve geldiğimizde toplam 9 olan çocuk parkı sayısı tamamı yeni ve modern gruplardan oluşması kaydıyla 149'a çıkarılmış ve yine tamamına yakınının peyzaj ve ağaçlandırması çalışmaları...

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:48, Çarşamba

Nikah İşlemleri

Tarih : 3 Şubat 2010 - 10:47, Çarşamba

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Erenler sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizmle ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.