Zabıta Müdürlüğü3 Şubat 2010 - 12:33, Çarşamba

İlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak.
 • İlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak,
 • Belediye hudutları içinde ruhsatsız işyeri çalıştırılmasına engel olmak,
 • Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan gelen evraklara zamanında cevap yazmak,
 • Şikayette bulunan dilekçe sahiplerinin şikayetlerini yerinde inceleyerek yanlış uygulamalara meydan vermemek,
 • İlçemiz sınırları içinde bulunan hayvan ahırlarının sahiplerine yasanın ön gördüğü şekilde gerekli tebligatları yapmak,
 • İlçemiz sınırları dâhilinde ruhsatsız inşaat ve yol işgaliyesi hakkında gerekli zabıtlar tanzim edilerek inşaatlarda faaliyetin durdurulmasını sağlamak,
 • İlçemiz dâhilinde 2 halk pazarı, 1 hayvan pazarı ile 1 araç muayene istasyonu bulunmakta olup, düzeni sağlamak üzere personel görevlendirmek,
 • Belediyemize ait yazıları ilgili Kurum ve Kuruluşlara tebliğ etmek,
 • Belediyemizin sınırları dâhilindeki yollar üzerinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak,
 • Yol yapımında gerekli tedbirleri almak, aldırtmak, denetlemek ve yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulması ihtimal olan yerlerde gerekli tedbirleri almak,
 • Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • Belediyemize ait yolların park yasağı olan yerlerinde, park etmek isteyen araç sahiplerine uyarıda bulunmak ve park etmesine mani olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Diğer Haberler

Tarih : 2 Haziran 2011 - 16:47, Perşembe

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çevre temizliği ve genel temizlik çalışmalarını yapmak. Belediye sınırları içindeki okul ve resmi dairelerin çöplerini toplamak. İlçenin muhtelif yerlerinden moloz, dolgu ve külleri toplamak.

Tarih : 4 Mart 2010 - 21:29, Perşembe

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak. İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek. Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak.

Tarih : 4 Mart 2010 - 20:42, Perşembe

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:15, Çarşamba

Sağlık Polikliniği

Hükümetimizin yapmış olduğu Sağlık reformu çerçeve-sinde SSK ve Bağkur'luya bakma yetkisi verilmediği için şuan sadece Kurum tabibi ile birlikte Diş Hekimimiz hizmet sunmaktadır.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:02, Çarşamba

Park ve Bahçeler

Göreve geldiğimizde toplam 9 olan çocuk parkı sayısı tamamı yeni ve modern gruplardan oluşması kaydıyla 149'a çıkarılmış ve yine tamamına yakınının peyzaj ve ağaçlandırması çalışmaları...

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:57, Çarşamba

Fen İşleri Müdürlüğü

Tüm alt yapı tesislerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak. Meydanlar açmak Sosyal ve kültürel faaliyetler için binalar yapmak Sağlık binaları yapmak Ticari faaliyetler için binalar yapmak

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:48, Çarşamba

Nikah İşlemleri

Tarih : 3 Şubat 2010 - 10:47, Çarşamba

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Erenler sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizmle ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.