İmar ve Şehircilik Müdürlüğü4 Mart 2010 - 21:29, Perşembe

Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak. İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek. Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak.
 • Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak
 • İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek.
 • Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak
 • Hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritaların ihale dosyalarını  hazırlamak .
 • 3194 - 2981 ve 4708 sayılı yasaların uygulamalarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek.
 • Parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek ve encümene sevk etmek.
 • İmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek, yazışmalarını yapmak .
 • İmar plan değişikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek
 • İmar planı ihale dosyalarını hazırlamak
 • Meclis tarafından kabul edilen plan değişikliklerini ilan etmek, paftalarını işlemek
 • Zemin ve temel etüdü raporunu, Mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projelerini imar mevzuatına göre incelemek.
 • Yapı ruhsatı vermek.
 • Yapı kullanım izin belgesi vermek.
 • Biten inşaatların onaylı projelerine uygunluğunu incelemek.
 • Ruhsatlı inşaatların yapımını denetlemek, vizelerini vermek.
 • Asansör ruhsatı ve asansör kontrol raporunu vermek.
 • Dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek.
 • Kentsel veri toplamak kent bilgi sistemine veri girmek.
 • Mevcut İmar Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak
 • Kaçak ve Ruhsatsız yapıların takibi, kontrolü ve engellenmesi.
 • Numarataj ve adres işlemleri ile ilgili Büyükşehir Belediyesine destek olmak.
 • Yol, bina aplikasyon, plankote, imar-istikamet belirleme işlerini yapmak.

 

İşlemleriniz için gerekli dökümanlar

ASKI-4-FENNI MESUL DOSYASI.doc

YENI YAPILACAK OLAN BINALAR ICIN GEREKEN EVRAKLAR.doc

Haberin Fotoğrafları

Diğer Haberler

Tarih : 2 Haziran 2011 - 16:47, Perşembe

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çevre temizliği ve genel temizlik çalışmalarını yapmak. Belediye sınırları içindeki okul ve resmi dairelerin çöplerini toplamak. İlçenin muhtelif yerlerinden moloz, dolgu ve külleri toplamak.

Tarih : 4 Mart 2010 - 20:42, Perşembe

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:33, Çarşamba

Zabıta Müdürlüğü

İlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:15, Çarşamba

Sağlık Polikliniği

Hükümetimizin yapmış olduğu Sağlık reformu çerçeve-sinde SSK ve Bağkur'luya bakma yetkisi verilmediği için şuan sadece Kurum tabibi ile birlikte Diş Hekimimiz hizmet sunmaktadır.

Tarih : 3 Şubat 2010 - 12:02, Çarşamba

Park ve Bahçeler

Göreve geldiğimizde toplam 9 olan çocuk parkı sayısı tamamı yeni ve modern gruplardan oluşması kaydıyla 149'a çıkarılmış ve yine tamamına yakınının peyzaj ve ağaçlandırması çalışmaları...

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:57, Çarşamba

Fen İşleri Müdürlüğü

Tüm alt yapı tesislerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak. Meydanlar açmak Sosyal ve kültürel faaliyetler için binalar yapmak Sağlık binaları yapmak Ticari faaliyetler için binalar yapmak

Tarih : 3 Şubat 2010 - 11:48, Çarşamba

Nikah İşlemleri

Tarih : 3 Şubat 2010 - 10:47, Çarşamba

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Erenler sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizmle ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.