DAİRE MÜDÜRLÜKLERİ

Ad Soyad : Rahim KORKMAZ
Telefon : 444 25 54
E-Posta : rahimkorkmaz@erenler.bel.tr
Özel Kalem Müdürü
Ad Soyad : Kadir Kocacık
Telefon : 444 25 54
E-Posta : kadirkocacik@erenler.bel.tr
Yazı İşleri Müdürü
Ad Soyad : Cüneyt BAYDAR
Telefon : 444 25 54
E-Posta : cuneytbaydar@erenler.bel.tr
İnsan Kaynakları Müdür Vekili
Ad Soyad : Arif ERGİN
Telefon : 444 25 54
E-Posta : arifergin@erenler.bel.tr
Mali Hizmetler Müdürü
Ad Soyad : İsmet AKKOYUN
Telefon : 444 25 54
E-Posta : ismetakkoyun@erenler.bel.tr
Afet İşleri Müdür Vekili
Ad Soyad : Şengül TAŞ
Telefon : 444 25 54
E-Posta : sengultas@erenler.bel.tr
İmar ve Şehircilik Müdür Vekili
Ad Soyad : Volkan TEKER
Telefon : 444 25 54
E-Posta : volkanteker@erenler.bel.tr
Fen İşleri Müdür Vekili
Ad Soyad : Özkan Aydın
Telefon : 444 25 54
E-Posta : ozkanaydin@erenler.bel.tr
Kentsel Tasarım Müdür Vekili
Ad Soyad : Gürkan YILMAZ
Telefon : 444 25 54
E-Posta : gurkanyilmaz@erenler.bel.tr
Temizlik İşleri Müdür Vekili
Ad Soyad : Dursun Ali Karaca
Telefon : 444 25 54
E-Posta : akaraca@erenler.bel.tr
Emlak ve İstimlak Müdürü Vekili
Ad Soyad : Mehmet Ulaş Ekim
Telefon : 444 25 54
E-Posta : mulasekim@erenler.bel.tr
Ruhsat ve Denetim Müdür Vekili
Ad Soyad : İsmail İşçi
Telefon : 444 25 54
E-Posta : ismailisci@erenler.bel.tr
Zabıta Müdür Vekili
Ad Soyad : Suat Hayri Uygun
Telefon : 444 25 54
E-Posta : suatuygun@erenler.bel.tr
İşletme ve İştirakler Müdürü