1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

24/05/2022

 

T.C.

SAKARYA İLİ

ERENLER BELEDİYE MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/04/2022

KARAR NUMARASI: 18

 

 

BELEDİYE MECLİSİNİ

TEŞKİL EDENLERİN

ADI-SOYADI

 

 

S.CERRAHOĞLU-B.BEŞKARDEŞLER-ALİ PALAS-R.ŞENGÜL-A.HACIEYÜPOĞLU-R.YEŞİL-R.E.YILMAZ-B.DEMİRAĞ-T.TAŞ-C.BEYTER-H.ARTUL-S.ŞENGÖZ-A.KİREÇ HAZIROL-R.TEZGEL-İ.YENİOĞLU-N.ADA-O.KABACAN-M.KAHVECİ-M.OCAK-Y.KARA-A.AKYOL

 

 KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı-Plan  

                                İşlem No (PİN) Teklif: 54684550 Ait Komisyon Raporu

 

           Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 20. maddesi uyarınca Meclis Başkanı Fevzi KILIÇ’ın başkanlığında Meclis üyelerinin çoğunluğunun iştiraki ile 04/04/2022 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Meclis Salonunda toplandı.

 

              Belediye Meclisimizin bugünkü toplantısına ait gündemin 1.maddesini oluşturan;

 

            Küpçüler Mahallesi,605 ada 280 ve 281 sayılı parselleri içeren alanda l/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile l00 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi inşa edilmesi dtışünülen 281 sayılı parselin Sağlık Alanı olarak,280 sayılı parselin ise Ticaret Alanı olarak değiştirilmesinin çevresinde konut alanlarının bulunması, bölgenin gelişimi arttıracağı ile İlimizin ihtiyacını karşılayacağı ve kamu menfaati sağlayacağı öngörüldüğünden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifine ilişkin İmar Komisyon Raporunun okunmasından sonra yapılan müzakere ve açık oylama neticesinde;

 

             5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin                07/03/2022 tarihli toplantısın da 14 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen mevcut planlarda Belediye Hizmet Alanı ve Ticaret Alanı olarak gözüken Küpçüler Mahallesi,605 ada 280 ve 281 sayılı parselleri içeren alanda l/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile l00 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi inşa edilmesi dtışünülen 281 sayılı parselin Sağlık Alanı olarak, 280 sayılı parselin ise Ticaret Alanı olarak değiştirilmesinin çevresinde konut alanlarının bulunması, bölgenin gelişimi arttıracağı ile İlimizin ihtiyacını karşılayacağı ve kamu menfaati sağlayacağı öngörüldüğünden hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinin İmar Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne,

 

                      Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

             Fevzi KILIÇ                    Aysel KİREÇ HAZIROL              Mustafa KAHVECİ

    Meclis Başkanı                           Meclis Kâtibi                        Meclis Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler