Horozlar Mahallesi, 857 sayılı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

01/06/2022

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Horozlar Mahallesi, 857 sayılı parsele ilişkin "Tarım vce Hayvancılık Tesis Alanı" amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediye Meclisimizin 04.04.2022 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2022 tarih ve 5/264 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Sözkonusu plan 01/06/2022 - 30/06/2022 tarihleri arasında Belediyemiz ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıda kalacaktır.

İlgililere ilan olunur.

 

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler