Açık Teklif Usulü İhale: 22 adet taşınmazın kiralanması ile 1 adet taşınmaz ve 1 adet iş makinasının satışları

24/11/2022

İ L A N

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 22 adet taşınmazın kiralanması ile 1 adet taşınmaz ve 1 adet iş makinasının satışları için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 06.12.2022 Salı günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda ihaleleri yapılacaktır. 

 

İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks : 444 25 54  

İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

 

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :

 

1- Gerçek Kişiler

a) İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.

b) İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e) Tebligat Adres Beyanı

f) Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

 

1- Tüzel Kişiler

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e) Tebligat Adres Beyanı

f) Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.

 

İstekliler istenen belgeleri ihale günü saat 10:00’ a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

Keyfiyet ilan olunur.

KİRALANACAK 22 ADET TAŞINMAZ 
Sıra No Adres İş Nevi Alan Kira Başlangıç Tarihi Kira Süresi Kira Periyodu Muhammen Bedel Geçici Teminat
3%
1 Küpçüler mahallesi 3005 sokak İnş. Malz. 354,20 m² 1.01.2023 36 Ay Yıllık ₺12.000 ₺1.100
2 Çaybaşı Yeniköy mah. 1176 parsel Park Alanı 413,28 m² 1.01.2023 36 Ay Yıllık ₺36.000 ₺3.300
3 Küpçüler mahallesi Set Yolu kenarı Park Alanı 536,20 m² 1.01.2023 36 Ay Yıllık ₺24.000 ₺2.200
4 Küpçüler mahallesi 3005 sokak İnş. Malz. 354,20 m² 1.01.2023 36 Ay Yıllık ₺12.000 ₺1.100
5 Erenler mah. Sakarya cad. No:228 Park Alanı - 1.04.2023 36 Ay Yıllık ₺24.000 ₺2.200
6 Erenler mahallesi, 731 ada, 1 parsel Park Alanı 1259,53 m² 1.04.2023 36 Ay Yıllık ₺18.000 ₺1.700
7 Şeyhköy mah. 15 no.lu cad. No:74/A Kahvehane - 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺800 ₺870
8 Pirahmetler mah. Belediye cad. No:62 Dernek - 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺280 ₺310
9 Çaykışla mah. Çaykışla cad.No:151/A Kahvehane 70,00 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺800 ₺870
10 Çaykışla mah. 18 no.lu cad. No:4/C Pastahane 16,50 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺300 ₺330
11 Pirahmetler mah. Belediye cad. No:60/G Pide Salonu 27,00 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺400 ₺440
12 Pirahmetler mah. Belediye cad. No:60/F Pide Salonu 60,00 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺600 ₺650
13 Pirahmetler mah. Belediye cad. No:60/B Kahvehane 140,00 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺700 ₺760
14 Pirahmetler mah. 2433 ada Demirci 54,65 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺225 ₺250
15 Dilmen mahallesi Akşemsettin caddesi Bakkal-Büfe 42,00 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺1.300 ₺1.410
16 Erenler caddesi üzeri Büfe 80,36 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺2.750 ₺2.970
17 Adnan Menderes cd. Akşemsettin Blv.no:57 Büfe 31,05 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺1.200 ₺1.300
18 Büyükesence mah. Büyükesence cad. No:55 Bakkal 124,40 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺560 ₺610
19 Bölge Trafik Arkası Durak 62,58 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺2.000 ₺2.160
20 Yıldıztepe caddesi Durak 63,72 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺2.150 ₺2.330
21 Sakarya Sanayi arkası Durak 156,57 m² 1.01.2023 36 Ay Aylık ₺1.750 ₺1.890
22 Pirahmetler mah. Belediye cad. No:60/I Berber 24,11 m² 1.04.2023 36 Ay Aylık ₺410 ₺450

 

SATIŞI YAPILACAK OLAN 1 ADET TAŞINMAZ
Sıra No Adres Nitelik Alan Muhammen Bedel Geçici Teminat KDV
Toplam 3%
 Fiyatı  Fiyat  
1 Horozlar Mahallesi, 341 parsel Tarla 4789,82 m² 100 ₺ 478.982,00 ₺ 14.500,00 ₺ -

 

SATIŞI YAPILACAK OLAN 1 ADET ARAÇ
Sıra No Plakası Aracın Cinsi Model Yılı Markası Muhammen Bedel Geçici Teminat KDV
3%
1 54-14-008 Toprak Silindir 1997 BOMAG 203.333,33-TL 6.100,00 ₺ 18%

Güncel Haberler

Erenler Belediyesi Güncel Haberler

Tüm Haberler