İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak. İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek. Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak.
 • Yeni yerleşim alanları planlamak, bununla ilgili çalışmaları yapmak
 • İhtiyaç duyulduğunda toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri geliştirmek.
 • Doğal ve tarihi sit alanlarını korumak
 • Hâlihazır harita yapmak veya yaptırmak, ihale yoluyla yaptırılacak haritaların ihale dosyalarını  hazırlamak .
 • 3194 - 2981 ve 4708 sayılı yasaların uygulamalarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek.
 • Parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak, kontrol etmek ve encümene sevk etmek.
 • İmar bilgi formu, imar çapı, imar durumu ve kısıtlılık belgelerini düzenlemek, yazışmalarını yapmak .
 • İmar plan değişikliği, ilave imar planı, mevzii imar planı, imar plan revizyonu taleplerini değerlendirmek, belediye meclisine sevk etmek
 • İmar planı ihale dosyalarını hazırlamak
 • Meclis tarafından kabul edilen plan değişikliklerini ilan etmek, paftalarını işlemek
 • Zemin ve temel etüdü raporunu, Mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projelerini imar mevzuatına göre incelemek.
 • Yapı ruhsatı vermek.
 • Yapı kullanım izin belgesi vermek.
 • Biten inşaatların onaylı projelerine uygunluğunu incelemek.
 • Ruhsatlı inşaatların yapımını denetlemek, vizelerini vermek.
 • Asansör ruhsatı ve asansör kontrol raporunu vermek.
 • Dosyaları arşivleme kurallarına göre saklamak ve zarar görmelerini engellemek.
 • Kentsel veri toplamak kent bilgi sistemine veri girmek.
 • Mevcut İmar Kanunu ve bu kanuna bağlı Yönetmelikler çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak
 • Kaçak ve Ruhsatsız yapıların takibi, kontrolü ve engellenmesi.
 • Numarataj ve adres işlemleri ile ilgili Büyükşehir Belediyesine destek olmak.
 • Yol, bina aplikasyon, plankote, imar-istikamet belirleme işlerini yapmak.

 

ASKI-4-FENNI MESUL DOSYASI.doc

YENI YAPILACAK OLAN BINALAR ICIN GEREKEN EVRAKLAR.doc

Haberin Fotoğrafları