Erenler sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizmle ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.
 • Erenler sınırları içerisinde tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizmle ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.
 • Bölgedeki eğitim ve öğrenim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak.
 • Bölgedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, yakacak, eşya, v.b. yardımlarda bulunmak.
 • Bölgedeki vatandaşlara hobi, eğitim ve spor branşlarında kurslar düzenlemek.
 • Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak.
 • Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak. Bu festival ve şenlikler için bölgedeki mekânları park ve kültür merkezlerini kullanmak.
 • Eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek.
 • Gençlik Merkeziyle gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak.
 • Bölgede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak
 • Sportif faaliyetlerde bulunmak, Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor kulüpleri ile dayanışma içinde halkın sportif faaliyetlere katılımını sağlamak. Gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek. Düzenlenen yarışma ve turnuvalara katılmak.
 • Milletimize mâl olan milli ve edebi şahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek.
 • Faaliyet konuları ile ilgili tanıtımları yapmak ve yaptırmak.
 • Müdürlüğe ait demirbaş malzemelerin sayımını yapmak ve kayıtlarını tutmak.
 • Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapmak, zimmet defteri tutmak.
 • Başkanlık makamınca talep olunan, Kültür ve sosyal ilişkiler müdürlüğünün görev alanına giren diğer iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.