Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çevre temizliği ve genel temizlik çalışmalarını yapmak. Belediye sınırları içindeki okul ve resmi dairelerin çöplerini toplamak. İlçenin muhtelif yerlerinden moloz, dolgu ve külleri toplamak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 • Çevre temizliği ve genel temizlik çalışmalarını yapmak.
 • Belediye sınırları içindeki okul ve resmi dairelerin çöplerini toplamak
 • İlçenin muhtelif yerlerinden moloz, dolgu ve külleri toplamak
 • Cadde ve sokakların temizlenmesini sağlamak
 • Semt pazarları toplandıktan sonra, atıklarını kaldırıp Pazaryerini temizlemek
 • Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan ilaçlama ekiplerince, İlçemizdeki okul ve diğer resmi binalarda ihtiyaç duyulan kısımlar ile çöp araçlarını ve konteynırları ilaçlamak
 • İlçemizdeki su birikintileri ve boş arazideki sazlıkların ilaçlanmalarını sağlamak
 • Bozulan konteynırların onarımını ve boyanmalarını sağlamak
 • İhtiyaç duyulan yerlere çöp konteynırı ve bidon göndermek
 • Müdürlük bünyesindeki araçların onarım ve bakımını yaptırmak
 • Bina boşluklarında ve bodrumlardaki haşarat için Belediyeye müracaat edilmesi halinde, adı geçen yerleri ilaçlamak
 • Başıboş sokak köpeklerin kısırlaştırılma çalışmalarını yapmak.

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Hayvan Pazarı

Erenler hayvan pazarında 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası ile 2000/34 Hayvan Pazarlarını Ruhsatlandırma, Denetleme Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre işlem yapılmaktadır. Pazaryerine gelen hayvan, bulaşıcı hastalık yönünden kontrol edilir, belgeleri incelenir uygunsa hayvan pazarına kabul edilerek giriş işlemleri yapılır. Pazaryerinden çıkarılan hayvanlar için sevk belgesi (Menşe Şahadetname) düzenlenir. Pazaryerinde sağlık muayenesi yapılarak Büyük ve Küçük baş hayvanlara yıl içerisinde 4 adet menşe şahadetnamesi koçanı düzenlenmiştir. Hayvan Pazarı 23/07/2010 Tarihinde Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu Kararı ile kapatılmıştır. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunun ve Yönetmenliği gereği Zoonoz Hastalıklarıyla Mücadele Tarım İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Sahipsiz Hayvanlarla Mücadele

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 17. maddesinin 3. fıkrasınca “Yerel yönetimler, ev ve süs hayvanları ile sahipsiz hayvanları kayıt altına almakla yükümlüdür.”
İlçemizde bulunan sahipli 109, sahipsiz 10 adet kedi ve köpeğin hayvan kayıt defterine kayıtları yapılmış, bunların kuduz aşıları yapılıp, sağlık karneleri belediyemiz ekipleri tarafından düzenlenerek sahiplerine verilmiştir. Belediyemiz ekipleri tarafından, İlçemizde bulunan 543 Adet sahipsiz kedi ve köpek yakalanarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakım Evine teslim edilmiştir.


a) İlçemizde Çöplerin Toplanılması ve Nakli
İlçemizde çöplerin toplanması ve nakli müdürlüğümüzün kontrolünde, temizlik şirketi tarafından yapılmaktadır

Temizlik ihalesi 01.01.2010 - 31.12.2010 tarihlerini kapsayacak şekilde, 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre 2009/163830 ihale kayıt nosu ile 08.12.2009 tarihinde yapılmış, söz konusu ihale Er-Yap A.Ş tarafından alınmış olup 17.12.2009 tarihinde sözleşme imzalanmıştır

2010 yılında tüm cadde ve sokakların evsel atıkları her gün periyodik olarak toplanıp, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katı atık düzenli depolama sahasına nakledilmektedir. Günlük  ortalama 60.760 kg, aylık 1.822.800 kg, yıllık 21.873.600  kg çöp toplanarak  Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katı atık düzenli depolama sahasına nakledilmektedir.
 
b) Vakumlu yol süpürme aracı ile yolların süpürülmesi: İlçemizde bulunan ana arter ve ana arter l statüsünde olan caddeler saat 05:00 ile 13:00 arası süpürge aracı ile süpürülmektedir
 
c) Sokakların Yaya Ekiplerince Temizlenmesi:  Toplam 5 işçi ile sabah 08:00 den akşam 17:00’ye kadar olmak üzere ilçemiz sınırları dahilindeki, caddeler, sokaklar yollar, ve çevresi periyodik olarak yaya ekiplerimizce süpürülmektedir. Ayrıca bölgemizde kurulan Pazartesi pazarı, Çarşamba pazarı ve Kumaş pazarının temizliği yaya ekiplerimizce yapılmaktadır.

d) Atık Ev Eşyalarının, Hafriyat, Moloz ve Dalların Toplanılması: Çöp ve süprüntü kavramına girmeyen, çöp toplama araçları tarafından toplanamayan koltuk, kanepe, karyola, buzdolabı, eski ev eşyaları, dallar, fazla olmayan inşaat artıkları ve kömür cürufları gibi atıklar ekiplerimiz tarafından alınarak Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu döküm sahasına taşınmaktadır.

e) Çöp konteynırı ve varillerin dağıtımı ile bakımı:

İlçemizde bulunan 27 mahallenin tamamında variller kaldırılarak yerlerine sıcak daldırma galvanizli çöp konteynırı dağıtılmıştır.
Dağıtılan konteyner Miktarı ;

   400 Lt’lik sıcak daldırma galvanizli konteyner : 1311 adet
   770’lik sıcak daldırma galvanizli konteyner : 150 Adet,
   Orman köyleri ve sanayilere 310 adet  varil dağıtılmıştır.

f) Bayram Hizmetleri:

    Ekiplerimizce her bayram öncesi tüm sokak ve yolların temizliği yapılmaktadır, ayrıca kurban bayramında kurban satış yerleri ve kurban kesim yerlerinde oluşan kurban atıkları ekiplerimiz tarafından toplanarak ilaçlanmaktadır.
    Toplu halde kurban satış ve kesim yerlerini belirlemek üzere Belediye İlçe Müftülüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe sağlık Gurup Başkanlığı ile birlikte oluşturulan Komisyon tarafından 1 Adet kurbanlık satış yeri 20 Adet kurban kesim yerine izin verilmiştir.
     Kurban kesim yerleri Belediyemiz Veteriner Hekimi ve Zabıta Müdürlüğü tarafından Bayramın 1. ve 2. denetlenmiştir.

g) İlaçlama; larva, uçkun ve kenelerle mücadele:

         Larva Mücadelesi: Sivrisinek mücadelesinin bel kemiğini larva mücadelesi oluşturmaktadır.  İlçemizde larva üreme ortamları tespit edilmiş ve buralara yapılan larva mücadelesiyle üreme alanlarının yok edilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
       Bina bodrumları, kuyu, kanal, bitmemiş inşaatlar, ahırlar ve su göletlerinin olduğu alanlara Şubat- Mayıs ayları arası 15-20 gün ara ile larva ilaçlaması yapılmaktadır. Bu hizmet için 2010 yılında 200 Lt. larva ilacı kullanılmıştır.
         Uçkun İlaçlaması: Her yıl Mayıs ve Ekim ayları arasında yağmur ve şiddetli rüzgar olduğu günler hariç olmak üzere haftada 6 gün saat 17:00 ile 24:00 saatleri arasında su ile seyreltilmiş uçkun ilacı, (ULV yöntemiyle hazırlanmış) iki araç ile her mahalleye haftada iki gün ilaçlama yapılmaktadır. Bu hizmet için 2010 yılında 800 Lt. uçkun ilacı harcanmıştır.
    
        Kene ile Mücadele: Kenelerden insanlara bulaşmakta olan kene-kırım-kongo-kanamalı hastalığına karşı, halkımızdan gelen talep doğrultusunda evlerin bodrumları, ahırlar, kümesler ve çevre ilaçlaması yapılmaktadır.
         
        H1N1 Virüsü ile Mücadele: 2010 yılı içerisinde H1N1 (domuz gribi) virüsünün yol açtığı pandemik gribini önlemek amacı ile İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda merkezi, cemaatinin kalabalık ve virüsün yayılma olasılığının yüksek olabileceği camilerin dezenfeksiyonu ve temizliği yapılmıştır.
     
h) Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması:

            26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp 24 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmenliğine göre Çevre ve Orman Bakanlığından lisanslı firma olan Günlü Ticaret ile protokol imzalanmıştır. İlçemiz de bulunan 34 okul, 12 kamu kuruluşu, 200 m2 üzerindeki işyerleri ve konutlardan 2010 yılı içersinde toplam 687.768 kg ambalaj atığı toplanmıştır.