Team Management

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Global Availability

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Global Availability

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Team Management

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Cluster Deployments

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Backups & Snapshots

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Global Availability

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Team Management

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Cluster Deployments

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Backups & Snapshots

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Global Availability

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Team Management

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Cluster Deployments

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Backups & Snapshots

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Global Availability

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Team Management

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Cluster Deployments

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Backups & Snapshots

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Global Availability

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Team Management

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Cluster Deployments

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

Backups & Snapshots

Crikey blow off chap knackered gosh bobby geeza gormless well, Charles cheeky bugger I cor blimey guvnor hanky panky jolly good.

İlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak.
 • İlçenin intizam, sağlık ve huzurunu temin ve muhafazası ile mükellef olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun nizam ve yasaklarına göre verilen emirleri uygulamak,
 • Belediye hudutları içinde ruhsatsız işyeri çalıştırılmasına engel olmak,
 • Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan gelen evraklara zamanında cevap yazmak,
 • Şikayette bulunan dilekçe sahiplerinin şikayetlerini yerinde inceleyerek yanlış uygulamalara meydan vermemek,
 • İlçemiz sınırları içinde bulunan hayvan ahırlarının sahiplerine yasanın ön gördüğü şekilde gerekli tebligatları yapmak,
 • İlçemiz sınırları dâhilinde ruhsatsız inşaat ve yol işgaliyesi hakkında gerekli zabıtlar tanzim edilerek inşaatlarda faaliyetin durdurulmasını sağlamak,
 • İlçemiz dâhilinde 2 halk pazarı, 1 hayvan pazarı ile 1 araç muayene istasyonu bulunmakta olup, düzeni sağlamak üzere personel görevlendirmek,
 • Belediyemize ait yazıları ilgili Kurum ve Kuruluşlara tebliğ etmek,
 • Belediyemizin sınırları dâhilindeki yollar üzerinde trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak,
 • Yol yapımında gerekli tedbirleri almak, aldırtmak, denetlemek ve yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulması ihtimal olan yerlerde gerekli tedbirleri almak,
 • Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • Belediyemize ait yolların park yasağı olan yerlerinde, park etmek isteyen araç sahiplerine uyarıda bulunmak ve park etmesine mani olmak.