Kentsel Dönüşüm Hakkında Genel Bilgiler

1) İnşaat firmaları veya Yatırım Firmaları kentsel dönüşüm bölgesinde;

Belediye ile  Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller ile proje yapabilir

Malikler ile   Kat karşılığı, hasılat paylaşımı, satış vaadi sözleşmeleri gibi usuller de dahil olmak üzere inşaat yapabileceklerdir.

 

2) Proje Bütünlüğü; İdare’nin belirlediği etap veya etaplarda, proje bütünlüğünü bozabilecek ve proje değerini olumsuz etki edebilecek müstakil uygulamalara müsaade edilmeyecektir.

 

3) Kat Mülkiyetli, Kat İrtifaklı Binalarda; Bina bütünlüğü sağlanamayan taşınmazlarda, tüm malikler ile uzlaşma sağlanana kadar herhangi bir devir, satın alma ve yeni proje tahsis işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. Ön sözleşme aşamasında kalacaktır.

 

4) Arsa tapulu, üzerinde bina olan veya üzerinde bina olmayan Taşınmazlarda; tüm malikler ile uzlaşma sağlanana kadar herhangi bir devir, satın alma, yeni proje tahsis işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. Ön sözleşme aşamasında kalacaktır.

 

5) Kaçak Yapı Sahipleri; Tapusu olmayan kaçak yapı sahipleri uygulamalardan yeni bir konut/işyeri alamayacaktır. Enkaz bedelinin tasarruf yetkisi İdare’ ye aittir.

 

6) Malik Borçlanma Sınırı; Asgari konut edinme borçlanma sınırı 20 m² dir. Hak sahipleri, asgari konut edinme m² lerinin üzerinde daire seçim ve talebi yapmak isterlerse, İdare’nin belirleyeceği ortalama m² birim satış bedeli üzerinden borçlandırılacaklardır.

 

7) Mülkiyeti Yeşil Alan, Okul Alanı, Yolda vb kalan parsel sahiplerinin İmar Hakları; İdare ile Muvafakatname imzalayarak, kentsel dönüşüm sınırı içindeki başka yapı adalarından, hakkedişlerine karşılık bağımsız bölüm alabileceklerdir.

 

8) İşyeri kullanımına karşılık yeni işyeri talep edilebilmesi için; mevcut durumdaki işyerine ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ticaret sicil belgesi, esnaf sicil kaydı veya vergi levhası belgelerinden İdare’nin belirlediklerini ibraz etmesi gerekmektedir.

 

9) Ticaret fonksiyonu içerisinde bulunan Malikler;

Mevcut kullanımı ve hakkedişi konut olan hak sahipleri  ; konut imalatının gerçekleşeceği en yakın adadan konut alabilecekler.

Konut hakkedişine karşılık işyeri isteyen hak sahipleri  ; işyeri hak edişine dönüştürülebilecektir.

 

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANINDA YAPILAN YENİLİKLER NEDİR?

Erenler Belediyesi tarafından Küpçüler ve  YeniMahalle'de yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesinde en büyük  yenilik, vatandaşların parsel sınırları baz alınarak imar planlarının revize edilmesi ve tüm alanın 52 ada'ya bölünmesidir.

Böylelikle vatandaşımızın yapılaşma ile ilgili önünü açmış bulunuyoruz.

 

YENİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANINDA KİMLER İNŞAAT YAPABİLİR?

1-  Hak sahibiyseniz, ve parselinizin durumu uygunsa, kendi başınıza yapılaşma yapabilirsiniz

2- Müteahhit ya da komşu parselinizle anlaşarak inşaat yapabilirsiniz.

3- Belediyemiz ile anlaşarak yapılması planlanan projeye dahil olabilirsiniz.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM  ALANINDA MÜLKÜM  BULUNMAKTA. MÜLKÜMÜN PARASAL DEĞERİNİ KİM BELİRLİYOR VE  NEREDEN  ÖĞRENEBİLİRİM?

Kentsel Dönüşüm alanında yer alan tüm mülkiyetlerin 2022 yılına ait güncel  bedelleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından  yetkilendirilmiş firma tarafından detaylı bir şekilde hesaplanmıştır.

Erenler Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde Kentsel Dönüşüm Alanında yer alan mülklerin tamamına ait güncel parasal değerler mevcuttur. Müdürlüğümüze Kimliğiniz ve Tapunuzla  gelerek güncel hakediş bedellerinizi öğrenebilirsiniz.

KENDİ PARSELİMDE İNŞAAT YAPMAK İSTİYORUM. NE YAPMAM GEREKİYOR?

Parselinizin durumu incelenir. Parseliniz yeterlilikleri sağlıyorsa, Feragatname ve Sözleşme imzalayarak, İnşaat Ruhsatı başvurusu yapabilir ve inşaatınıza başlayabilirsiniz. 

 

ERENLER BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞI KOLLAMAK ADINA NE GİBİ ADIMLAR ATMAKTA?

Erenler Belediyesi olarak vatandaşımızdan gelen yoğun talep üzerine vatandaşın kendi başına inşaat yapabilmesinin önünü açtık. Bu noktada vatandaşlarımızı korumak adına, özellikle müteahhitlerle yapılacak anlaşmalar belediye  kontrolünde olacak. Ayrıca müteahhitlerden İnşaat Tamamlama Sigortası talep edilecektir. Böylelikle inşaatınızın yarım kalma ihtimali ortadan kalkacaktır.

 

 

BELEDİYE İLE ANLAMAYI DÜŞÜNEN HAK SAHİPLERİ İÇİN SÜREÇ AŞAĞIDAKİ GİBİ İŞLEMEKTEDİR

  1. Belediye - Malik hakediş bedelleri üzerinden 1. Görüşmeyi yapar ve Muvafakatname (ön sözleşme) imzalar.

-          Belediye görüşmeler sonunda, parsel alanı olarak proje yapabilecek yeterli büyüklüğe ulaşırsa, İdare, Adayı etaplandırabilir ve Proje yapılması kararı alabilir.

  1. Belediye Mimari Proje ve Görselleri yaptırır.

-          Mimari Projede Daire Sayıları ve Büyüklükleri belirlenir.

-          Daire Maliyet ve Rayiç değerleri belirlenir (gayrimenkul değerleme uzmanı hazırlar)

-          Görseller hazırlanır.

  1. Belediye - Malik hakkediş bedelleri üzerinden 2. Görüşmeyi yapar ve Muvafakatname / vekaletname vb imzalar alınır.

-          Malik ile imzalanan ön sözleşmedeki hakediş değerleri esas olmak üzere görüşme yapılır.

-          Malik yönetmeliğe göre, Projeden daha büyük veya daha küçük daire/işyeri isteyebilir. Fark bedelleri 2. Muvafakatnameye aktarılır.

-          Daha fazla daire/işyeri taleplerinde yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

  1. Yapım ve Teslim Süreci

-          Belediye maliklere dairelerini boşaltma tebligatı yapar.

-          Yapım İhalesini ve Yükleniciye Yer Teslimini yapar.

-          Yapımı tamamlanan daire/işyerlerinin, malikler adına tapu tescil işlemleri tamamlanır.

Kentsel Dönüşüm devam ediyor mu? İptal olmadı mı?

Kentsel Dönüşüm, dönüşüm tamamlanana kadar, yani yapıların depreme dayanıklı olması, altyapısı ve çevresi ile yaşanılabilir bir alan olana kadar devam eder. Kentsel Dönüşüm Alanı sadece Danıştay kararı ile iptal olur.

 

Satılan TOKİ konutları veya Kentsel Dönüşüm konutları var mı?

Satışta olan TOKİ veya Kentsel Dönüşüm konutları yoktur. Erenler Belediyesinin TOKİ ile hiçbir bağlantısı olmamıştır.

 

Yeni Konut Projesi var mı?

Yeni konut projesi yoktur. Yapılması muhtemel konut projelerinden de sadece hak sahipleri faydalanabilmektedir.

 

Kentsel Dönüşümde Yeni Uygulama nasıl olmaktadır? Seçenekler nelerdir?

Hak sahiplerine kendi parsellerine kendi inşaatlarını yapma imkanı getirilmiştir. Hak sahipleri kendi parseline inşaat yapabileceği gibi Müteahhitlerle kat karşılığı da anlaşarak inşaat yapabileceklerdir. Aynı zamanda Erenler Belediyesi ile anlaşma yaparak ta muvafakatname imzalar ve inşaatlarını yaptırabilirler.

 

Belediye ile anlaşan hak sahipleri konutlarını ne zaman alacak?

Belediye ile Muvafakatname imzalayan hak sahiplerinin bulunduğu adadaki bütün malikler ile görüşme yapıldıktan sonra, yeterli anlaşma oranına ulaşılırsa, idare tarafından proje yapılması kararı alınır. Proje tamamlandıktan sonra, hak sahipleri 2. Görüşmeye çağrılır ve fark değerleri ve alacakları konut/işyeri sözleşmeye aktarılır. Daha sonra yapım ihalesine çıkılır. İnşaat tamamlandıktan sonra, tapu tescilleri yapılır.

 

Kendi Parselime inşaatımı yapabilmem için ne yapmam gerekiyor?

Erenler Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğüne gelerek, öncelikle parselinize ait konum bilgisine göre inşaat yapabilir misiniz, görüşmeniz gerekmektedir. Eğer yönetmelik hükümlerine göre bir engel yoksa, Feragatname ve Sözleşme imzalayarak, İnşaat Ruhsatı başvurusu için İmar Müdürlüğüne yönlendirilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi Kentsel Tasarım Müdürlüğünden alabilirsiniz.

 

Müteahhit olarak inşaat yapabilir miyim? Ne yapmam gerekiyor?

Kentsel Dönüşüm alanında müteahhitler hak sahipleri ile kat karşılığı vb sözleşmeler imzalayarak inşaat yapabilirler. Aynı şekilde Yatırım Firmaları da Kentsel Dönüşüm Alanına yatırım yapabilirler. Müteahhitler veya Yatırım firmaları Erenler Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğüne gelerek detaylı bilgi alabilirler.

 

Kentsel Dönüşümde hak sahibiyim. Belediyeden detaylı bilgi almam için ne yapmalıyım?

Kentsel Dönüşüm Alanındaki hak sahiplerine ait detaylı bilgi, Kentsel Tasarım Müdürlüğü birimimizde yardımcı olunmaktadır. Hak sahibi belediyeye gelirken nüfus cüzdanı ve tapu evrakı ile birlikte gelmesi gerekmektedir.

 

Yapı kayıt belgem var. Belediye ile de anlaşmak istiyorum. Yapı kayıt belgesine ödediğim parayı geri alabilir miyim?

Yapı kayıt belgesi alan hak sahipleri, belediye ile anlaşması durumunda, yapı kayıt belgesine ödedikleri bedel, hak edişlerine yansıtılacaktır. Hak sahibinden, yapı kayıt belgesi alırken ödediği makbuz veya dekontla belgelendirmesi istenecektir.

 

Ben belediye ile anlaştım ama neden hala proje yapılmadı veya inşaatlara başlanmadı?

İnşaatların projesinin yapılması ve inşaatların başlaması için, etap yada adadaki parsellerdeki bütün maliklerin Yönetmelik hükümleri gereği belediye ile uzlaşması gerekmektedir.

 

Kentsel Dönüşüm Alanında kaçak yapı yapanlar var, işlem yapacak mısınız?

Kaçak yapılar ile Kentsel Dönüşüm alanı içinde veya dışında olsun, İmar Müdürlüğüne bağlı Yapı Kontrol birimi ilgilenmektedir.

HAKSAHİPLERİ KİRA YARDIMI ALABİLİR

HAKSAHİPLERİ KREDİLERDE FAİZ DESTEĞİ ALABİLİR (2 Şubat 2022 yılında değişmiş, aşağıdaki son halini almıştır.)

Sadece Kentsel Dönüşüm Alanında bulunan Hak sahiplerinin faydalanabildiği; Konut Satın Alma veya Konut Yapma Kredilerinde Faiz Desteği bulunmaktadır.

 

Kredi Türü

Faiz Desteği Oranı (Yıllık)

Anapara Ödemesiz Dönem (yıl)

Azami Vade (yıl)

Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Anapara Tutarı için Üst Limit

 

Konut yapım kredisi

400 Baz Puan ( % 4 )

2

10

400,000.00 TL

Konut edinme kredisi

400 Baz Puan ( % 4 )

1

10

400,000.00 TL

 

İşyeri yapım kredisi

300 Baz Puan ( % 3 )

2

7

400,000.00 TL

İşyeri edinme kredisi

300 Baz Puan ( % 3 )

1

7

125,000.00 TL

 

 - Birden fazla dairesi olan hak sahibi için, toplam kredi tutarı 2.000.000 tl dir.

 - Hak sahibinin tahliye tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurması gerekir.

 - Hak sahibi aynı anda Kira Yardımı ve  Faiz Desteğinden faydalanamaz.

 

 

KDV İNDİRİMİ UYGULAMASI   (30.01.2021 tarihli Resmi Gazete)

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan Konut İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı %1’e İndirildi.

Taşınmaz maliklerine mevcut inşaat alanlarının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan, konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde %18 olan KDV oranı %1’e indirilmiştir

 

HARÇ – VERGİ – ÜCRET MUAFİYETİ
-Noter harçları
-Tapu kadastro harçları
-Belediyece alınan harçlar

Damga vergileri ve Banka / Sigorta Muameleleri Vergisi vb.

İMAR PLANI JPEG FORMATINDA OLUP BİLGİ AMAÇLIDIR.

İMAR DURUMUNUZU ALMAK İÇİN;

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE

BAŞVURMANIZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR

SAKARYA İLİ ERENLER İLÇESİ

YENİMAHALLE VE KÜPÇÜLER MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ